Rapporter av Michael Herr

Rapporter hålls för den bästa bok som skrivits om Vietnamkriget. Den berättar inget om politik och strategi utan skildrar det dagliga livet vid frontlinjen. Michael Herr ser för mycket, hör för mycket, känner för mycket. Skräcken och döden är ständigt närvarande. Herr arbetade med Francis Ford Coppola med filmen Apocalypse Now och skrev tillsammans med Stanley Kubrick manus till Full Metal Jacket.

ISBN: 9789185011384

Provläs boken