Reklameffekter av Ulf Dahlqvist, Magnus Linde

För att bygga en säkrare väg till lönsamma kommunikationsbeslut måste man kunna styra effekten av kommunikationen. Därför är det viktigt att ha en struktur och ett tydligt mål att arbeta utifrån. Den här boken handlar om just detta - hur man arbetar strukturerat med sin kommunikation

ISBN: 9789147091157

Provläs boken