Politisk teori av Ludvig Beckman, Mörkenstam (red.)

Vad innebär jämlikhet? Kan krig vara rättfärdigt? Hur kan makt analyseras? Vad är rättvisa om man ser till kön, klass och etnicitet? Inom ämnet politisk teori studeras frågor som på en och samma gång kan framstå som tidlösa och som intimt förknippade med sin samtids politiska och sociala verklighet. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147088812

Provläs boken