Samspel – teori och praktik av Britt-Inger Olsson, Kurt Olsson

Samspel - teori och praktik är avsedd att fungera som en presentation av olika samspelsteorier utifrån aktuell forskning. I boken beskrivs tre olika perspektiv: emotionellt perspektiv, meningsskapande perspektiv och reglerande perspektiv. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147092598

Provläs boken