Konsten att bli en framgångsrik företagare av Sven Johansson, Karin Nisse

Boken tillgodoser ett stort behov av struktur för företagare och handlar om att arbeta mer målinriktat och långsiktigt. Samspela med leverantörer och kunder. Hålla sig uppdaterad om vad som påverkar företaget. Ta tillvara medarbetarnas kompetens och erfarenhet på ett bättre och utvecklande sätt, m m. Checklistor och frågeställningar, underlag för reflexion, planerande och agerande finns genomgående i boken. Innehåll: Inledning - Din affärsidé - Dina mål och hur du når dem - Ditt ledarskap - Marknadsföring & Värderingsarbete - Försäljning - Dina kunder - Dina leverantörer - Din nytta av bollplank - Dina nätverk - Förändringsarbete - Ditt sätt att kommunicera - Ta greppet om företagets ekonomi - Policys & Riktlinjer - Din affärsplan - Referenser & Kontakter. Karin Nisses är utbildad marknadsekonom och har en gedigen näringslivserfarenhet inom marknadsföring och försäljning, som bl a projektledare, reklamchef och marknadsförare. I drygt 20 år har Karin drivit eget företag, där hon till största delen arbetat med att säljutbilda och utveckla mindre företag. Sedan snart 4 år är hon auktoriserad mentor från HumaNova Mentorakademin. Karin är dessutom diplomerad IGC-coach och driver tillsammans med Peter Nisses, Mentorhuset. Sven Johansson har snart 40 års erfarenhet av att utveckla företag, ofta i kombination med kompetensutveckling av såväl ledningsgrupper som chefer och medarbetare. I 35 av dessa år har han varit egen företagare och under tiden också styrelsemedlem i sammanlagt ett tiotal olika företag. Inför ett projekt i Skåne, våren 2007, beskrev en uppdragsgivare Sven så här: "Sven Johansson, jordnära affärsutvecklare som arbetat med alla storlekar och typer av företag. Han har en otrolig förmåga att entusiasmera och lyfta fram det värdefulla och unika i varje företag

ISBN: 9789163342608

Provläs boken