Libers utvärderingsmaterial för Svenska B av Annika Bengtson, Elisabet Näsström

Libers utvärderingsmaterial för Svenska B är ett kopieringsunderlag för att utvärdera och i viss mån nivåbestämma elever i B-kursen i svenska. Materialet består av sex större uppgifter som i sin tur är kopplade till sex övergripande mål uppställda av Skolverket för Svenska B. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147080991

Provläs boken