Församlingens marknadsföring av Rickard Bonnevier

Svenska kyrkans församlingar bedriver en rik och varierad verksamhet, som många församlingsmedlemmar inte har kunskap om. Församlingens marknadsföring är en praktisk bok som hjälper församlingarna att tala om för sina medlemmar vad man kan erbjuda, att skapa en strategi för sitt kommunikationsarbete. Rickard Bonnevier tar i boken upp kommunikation i ett brett perspektiv, målgruppsanalys, kanaler (församlingstidningen, annonser, sms, internet), hur man når ut till just sin målgrupp och varför det är viktigt med ett aktivt kommunikationsarbete i Svenska kyrkan. Boken vänder sig i första hand till församlingens verksamhets- och informationsansvariga

ISBN: 9789152632420

Provläs boken