SET och sex av Birgitta Kimber, Fianne Petersson

När man undervisar om sex och samlevnad är det viktigt att låta SET - social och emotionell träning - utgöra paraplyet som övriga delar av ämnet samlas under. I Sex och SET beskriver Birgitta Kimber och Fianne Peterson hur man utifrån tankarna bakom SET kan få en intressant, engagerande och väl fungerande sesamundervisning. I boken förklarar de bägge författarna vad SET är, de skriver om forskningen bakom SET och bakom sesamundervisningen och tar upp utvärdering, förhållningssätt mm. Vidare så berättar de vilka delar av sesam-undervisningen som passar att ta upp under SET-lektioner, och vilka som behöver placeras någon annanstans. Boken, 144 s, innehåller många förslag på sesamövningar på SET-vis. Övningarna är tydligt grupperade efter det stadie som de är tänkta att användas på

ISBN: 9789140670656

Provläs boken