Sju dagar : läsa och skriva till vardags av Lars Wäremark

Sju dagar är en övningsbok i svenska som andraspråk. Den är i första hand tänkt för vuxna som läser sfi kurs B men passar också för ungdomar och vuxna inom andra utbildningar på motsvarande nivå. I sju kapitel, ett för varje veckodag, får vi följa några personer i en fiktiv svensk stad under en vecka. Läsuppgifterna bygger på skriftlig och grafisk information som bokens personer möter under dagen: tidningsnotiser, tabeller, kassakvitton, diagram, kartor. Skrivuppgifterna, t ex mejl, sms och flyttkort, är också tagna från vår vardag.

ISBN: 9789127501973

Provläs boken