Grande escalade 3. Allt-i-ett-bok av Marie Pettersson

Ett nytt läromedel för fortsättningsfranska, steg 3 Allt-i-ett-boken har tolv kapitel som vardera innehåller en bastext (inspirerande, nivåanpassade texter med språklig progression), en realiatext (information om den fransktalande världen, texter av autentisk karaktär) och ett document (dikter, serier, sånger, artiklar, recept och utdrag ur romaner). Övningarna är många och varierade. Liksom i Escalade 1 och 2 finns rikligt med hörövningar. Extra stor vikt läggs vid muntliga kommunikativa färdigheter. Längst bak i boken finns extraövningar som tränar verbformer och översättning. Den tydliga strukturen gör att eleven lätt kan arbeta med boken på egen hand. På lärarkassettbanden finns samtliga texter, sånger och övningar inspelade. På elev-cd:n finns ett urval av texterna, hörövningarna och samtliga uttalsövningar inspelade. I lärarhandledningen finns råd och tips till läraren, kapitelkommentarer, texter till hörövningarna, kopieringsunderlag för uttalsövningar, kommunikativa övningar och grammatikövningar samt prov. Elevaktivitet Boken inleds med ett avsnitt med råd och tips till eleven om hur man arbetar självständigt. Råden vänder sig framför allt till elever som läser på distans eller har nedskuret timantal, men kan användas av alla i det dagliga lektionsarbetet. Övningarna är utarbetade så att eleven i största mån ska utveckla sin förmåga att arbeta självständigt. Omfattande granskningsarbete Bakom arbetet med Grande Escalade 3 ligger ett stort antal enkäter och intervjuer med lärare från ungdomsgymnasiet och Komvux. Materialet är granskat av både lärare och elever på ungdomsgymnasiet och Komvux. Bland elevernas textomdömen dominerade orden äkta, moderna, användbara och tydliga. Några av lärarnas synpunkter: Texterna är intressanta och engagerande. Väldigt bra grammatisk progression. Många bra kommunikationsövningar. Oerhört väl genomtänkt material. Jag vill börja arbeta med boken! Grande Escalade 4 beräknas utkomma under vt. 2004.

ISBN: 9789121197264

Provläs boken