Spela och lek med matematik av Eva-Stina Källgården

Handboken ger dig som pedagog idéer till aktiviteter med syftet att utveckla elevers tankar och språk i matematik. Talbegrepp och talskrivning byggs upp genom att eleverna arbetar/leker i konkreta situationer där utveckling av abstrakta matematikbegrepp kan ske med stöd av en pedagogisk ledare. Varje sida i materialet innehåller välbekanta situationer för eleverna där syfte, centralt innehåll och olika matematiska förmågor är kopplade till kursplanen i matematik för grundskolan (Lgr11). Här hittar du bland annat våra vanliga familjespel Fia, Plockepinn och Yatzy och olika kortspel. Det är både till nytta och nöje att spela, leka och lära tillsammans i matematikens värld. Eva-Stina Källgården är lärarutbildare i matematik och matematikdidaktik inom alla stadier i skolan

ISBN: 9789186611491

Provläs boken