Språk-kedjan/Börja med ordförståelse av Inger Strömsten

Träna en sak i taget! I Språk-kedjan får eleverna träna ett språkligt område i taget. Hittills finns tre häften om ordklasser, och tre häften om ordförståelse. Böckerna är lätta att använda och eleverna kan jobba självständigt. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147083954

Provläs boken