Svenska dag för dag : sfi kurs A av Jan Zara, Anette Hokkanen

Svenska dag för dag A är en allt-i-ett-bok för sfi kurs A och annan undervisning i svenska. Läromedlet vänder sig främst till elever som är i början av sin litteracitetsutveckling. Boken kan med fördel användas som ett komplement till alfabetiserings- och latiniseringsundervisning. Boken är uppdelad i nio kapitel och utgår ifrån nio veckors tänkta heltidsstudier. Varje vecka jobbar man med ett tema - skola, vardag, familj, hälsa eller bostad. Texterna är vardagsnära med såväl enkla som mer utbyggda meningar. De fyra färdigheterna - läsa, skriva, höra och tala - är fördelade över veckans arbetsdagar. För att ge struktur åt både deltagare och lärare ser upplägget likadant ut varje vecka. En ny deltagare kan alltså börja i den vecka där den övriga gruppen redan befinner sig. Detta underlättar för skolor med kontinuerligt intag och för lärarens planering. Måndag: Ordkunskap och läsning Tisdag: Ordkunskap och läsning Onsdag: Grammatik Torsdag: Mer grammatik och skrivövningar Fredag: Hör- och talövningar Alla texter finns inlästa på www.svenskadagfordag.se

ISBN: 9789174347890

Provläs boken