Prata som folk, Einstein : att berätta begripligt om vetenskap av Kristoffer Gunnartz

Hur berättar man om vetenskap och forskning så att allmänhet, politiker och journalister förstår vad man pratar om? Vad har man att vinna på det? Och vad händer om forskarvärlden misslyckas i sin kommunikation med samhället utanför? Prata som folk, Einstein är en handbok i forskningskommunikation. Den vänder sig främst till forskare och högskolestudenter, oavsett disciplin. Författaren är en erfaren vetenskapsjournalist som här ger konkreta råd om hur man får omvärlden att lyssna och förstå vad man håller på med som forskare och vad man kommit fram till. Via ett stort antal verkliga exempel ger den också en inblick i hur en rak och enkel kommunikation, både inom forskarvärlden och ut mot omgivningen, inte bara kan påverka kvaliteten på morgondagens forskning - utan också hela vår samhällsutveckling

ISBN: 9789113025889

Provläs boken