Att uttrycka det undanträngda : Theodor W. Adorno om konst, natur och sanning av Camilla Flodin

Vad kan konsten tillföra diskussionen om människans förhållande till naturen? Om den västerländska civilisationen alltid definierat sig i motsats till naturen, har det på senare tid blivit allt tydligare hur denna naturförnekelse har slagit tillbaka mot människan själv. I den situationen framstår den tyske filosofen Theodor W. Adornos idéer om historia och natur som mer relevanta än någonsin

ISBN: 9789186133054

Provläs boken