Religion, livssyn och moral av Erica Appelro

Antologi för bredvidläsning i ämnet religionskunskap. Denna antologi är avsedd för bredvidläsning i ämnet religionskunskap. Den innehåller följande kapitel: Utdrag ur världsreligionernas urkunder Att tolka religiösa urkunder Religiösa ritualer Personliga trosberättelser Det gudomliga, det verkliga Religion, familjeliv och relationer Religion, kultur och samhälle Religion, natur och vetenskap Texterna är av varierande slag och svårighetsgrad faktatexter, debattexter, berättande texter, dikter och sångtexter. Till samtliga finns inledande presentationer och diskussionsfrågor. Antologin har sammanställts av Erica Appelros, TD och docent i religionsfilosofi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. Hon har tidigare medverkat i läroböckerna Din tro eller min? Religionskunskap för gymnasiet A och B samt i antologin Unga filosofer

ISBN: 9789127415492

Provläs boken