The worlds of Strindberg av Björn Meidal, Bengt Wanselius

This is the first comprehensive photographic biography of Sweden's most influential author and playwright. Strindberg expert Björn Meidal, ably assisted by photographer Bengt Wanselius, presents a unique account of August Strindberg and his life in this magnificent volume featuring over five hundred contemporary photographs from Strindberg's many worlds - Stockholm, the archipelago, Berlin, Paris, Switzerland, Austria, Denmark and all the places that helped to shape the internationally famed writer and dramatist. Through fifteen lavishly designed chapters we follow Strindberg's life and creative processes, his encounters with loves, friends and enemies, and his extensive travels round Europe. Björn Meidal's learned but accessible text is laced with humour as he describes Strindberg's career, extravagant personality and multi-faceted body of work. The many pictures allow the reader to step right into Strindberg's time. Björn Meidal, Professor of Literature at Uppsala University in Sweden, is one of the world's most highly qualified Strindberg scholars. He has been involved in many research projects and been Visiting Professor at a variety of institutions including Humboldt-Universität zu Berlin, the Catholic University of America, Washington D.C., the University of Pennsylvania in Philadelphia, the University of Maryland, USA and Åbo Akademi University, Turku, Finland. Bengt Wanselius is well known for his images of theatre and dance; in his fifteen years as in-house photographer for the Royal Dramatic Theatre in Stockholm he has documented many Swedish productions and a large number visiting from abroad. He is also one of Sweden's most experienced picture editors, and was awarded the prestigious August Prize for his substantial work, The Ingmar Bergman Archives. Strindberg died on 14 May 1912, an anniversary that will be commemorated in many ways around the globe. In Sweden, an exhibition based on this book will be held at the Photographic Museum in Stockholm, in collaboration with the Royal Library and the Strindberg Museum. För första gången utkommer nu en heltäckande fotografisk biografi över Sveriges mest inflytelserike författare och dramatiker. Strindbergsforskaren Björn Meidal har med hjälp av fotografen Bengt Wanselius skapat en unik skildring av Strindberg och hans liv. I detta praktverk visas över femhundra samtida fotografier från Strindbergs alla världar - Stockholm, skärgården, Berlin, Paris och alla de miljöer som på olika sätt formade den världsberömde dramatikern och författaren. I femton generöst formgivna kapitel får vi följa med i Strindbergs liv och kreativa process, på möten med kärlekar, vänner och fiender och inte minst på alla resor runt om i Europa. Ingen kan som Björn Meidal beskriva Strindbergs liv, extravaganta personlighet och mångsidiga verk, kunnigt och med en stor portion humor. De många bilderna hjälper oss att kliva rakt in i Strindbergs tid. Björn Meidal, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, är en av världens mest välmeriterade Strindbergsforskare som medverkat i otaliga vetenskapliga projekt och som innehaft gästprofessurer på bland annat Humboldt-Universität i Berlin, Catholic University, Washington, D.C, University of Pennsylvania, Philadelphia, och University of Maryland i USA. Bengt Wanselius är en välkänd teater- och dansfotograf som i över femton år var Dramatens husfotograf där han dokumenterade såväl svenska som internationella teateruppsättningar. Han är också en av landets mest erfarna bildredaktörer, prisbelönt med Augustpriset för sin stora bok Regi Bergman. Strindberg dog den 14 maj 1912 och detta kommer att uppmärksammas på olika sätt runt om i världen. I Sverige öppnar en utställning på Fotografiska med utgångspunkt från boken, i samarbete med KB och Strindbergsmuseet

ISBN: 9789171262486

Provläs boken