Vård och omsorg Lärobok av Elisabet Bucht-Kring, Inger Sandqvist

Lättare språkSeparat arbetsbokSpråkutvecklande uppgifter Äntligen ett läromedel i vård- och omsorgsarbete med ett lättillgängligt språk! Vård och omsorg har texter som eleverna verkligen förstår. Det gäller förstås också övningsuppgifterna, som du finner i en separat arbetsbok. Vård och omsorg täcker den teoretiska delen av 200-poängskursen i vård- och omsorgsarbete. Läromedlet är i första hand tänkt för elever som läser på gymnasiets omvårdnadsprogram, men det kan också användas av vårdpersonal som vill repetera och bekräfta sina kunskaper inför validering av kursen. Det passar också på introduktionskurser för nyanställda och i studiecirklar på arbetsplatsen. Lärobok med berättelse Språket i Vård och omsorg är anpassat för läsare som ännu inte till fullo behärskar svenska eller som av andra skäl behöver ett lättare läromedel. Eleverna får kunskaper om både teoretiska och praktiska moment samt om aktuell lagstiftning 1; kunskaper som ger dem förutsättningar att klara av sitt arbete inom vård och omsorg. Genom hela läroboken löper en verklighetsnära berättelse som eleverna kan engagera sig i och som också hjälper dem att förstå vad vård- och omsorgsarbete innebär. Vi får följa en vårdtagare, Karl-Erik, och den ur vårdpersonalen som han har mest kontakt med, Amina. Utveckla språket i arbetsboken I arbetsboken får eleverna hjälp att förstå lärobokens texter genom att arbeta aktivt med ordförrådet. Här finns också diskussions- och skrivuppgifter som ger dem möjlighet att utveckla sitt språk i tal och skrift. Författarna, Elisabet Bucht-Kring och Inger Sandqvist, är båda sjuksköterskor och vårdlärare med erfarenhet från arbete inom äldreomsorgen. De har också arbetat med validering av kunskaper hos vårdpersonal

ISBN: 9789127410442

Provläs boken