Kom i gång! : svenska som andraspråk. Läsebok av Åse Wewel

Texter skrivna direkt för målgruppenTexterna varvas med uppgifterEnkel och logisk struktur Äntligen kommer ett läromedel för elever i förberedelseklasser och elever med svenska som andraspråk i årskurs 71;9: Kom i gång! Läroböckerna i Kom i gång! är avsedda för årskurs 7, 8 respektive 9. Kom i gång! Läsebok är skriven för elever som befinner sig på det senare stadiet av nybörjarnivå. De går alltså fortfarande i mottagningsgrupp eller förberedelseklass, men de har hunnit en bit på väg i sin språkutveckling. Texter för tonåringar Kraven på elever med svenska som modersmål och svenska som andraspråk är i stort sett desamma, men de läromedel som ska stödja lärare och elever i undervisningen måste se olika ut. I Kom i gång! finns texter som är angelägna för elever som läser svenska som andraspråk och tyngdpunkten ligger vid att läsa och att skriva. Eleverna möter skönlitterära texter skrivna direkt för dem av Åse Wewel som har många års erfarenhet av undervisning vid Rinkebyskolan i Stockholm. Hennes direktanpassade texter kombineras i läroböckerna med ett urval svensk och utländsk skönlitteratur. Lätt att arbeta utan instruktioner Strukturen i läroböckerna är enkel och logisk, vilket gör det lätt för både elever och lärare att använda böckerna utan en särskild lärarhandledning. Faktatexter varvas med uppgifter som har skrivlinjer. Varje kapitel inleds med målrutor som beskriver vad kapitlet kommer att handla om och avslutas med en utvärdering där eleven får fundera på vad hon eller han lärt sig. Med böckerna följer en cd med inläst material att lyssna på och träna uttal till 1; gärna som hemläxa! Till läroböckerna finns facit

ISBN: 9789127410145

Provläs boken