Vildsvinsjakt vid åtel av Kahlow, Bo

INNEHÅLL: Vildsvinet - Val av åtelplats - Anläggning av åtel - Foderslag - Jakttornet - Vittringen - Beteenden - Jakten och rätt avskjutning - Biotopen - Vapen och utrustning - Hjälpmedel - Bra skott - Trikiner - Jakt på vildsvin - Skjutfältsgalten - Årsgaltarna - Grävlingen och larmet - Sammanfattning Med denna bok vill författaren lära ut all den kunskap, som han skaffat sig under några års studier och praktisk jakt. Boken går grundligt igenom alla moment om just åteljakt och förmedlar det man behöver veta innan man går ut på jakt. Författaren har erhållit ett Vildsvinsstipendie med motiveringen: "För att aktivt ha bidragit med kunskap om vildsvinen genom sitt arbete med studien samt att genom sin aktiva forskning kring åtling ha hjälpt många jägare och intresserade att erhålla kunskap om vildsvinen och vildsvisjakten." M.R.2007

ISBN: 9789175866017

Provläs boken