Acrobat som publiceringsverktyg av Harri Taskinen, Kent Lindberg

Öppna dörrarna till ett gränslöst utnyttjande av pdf-dokument - granska, skriv ut, producera, redigera, distribuera! Boken ger en mångfacetterad beskrivning av programsviten Acrobat 8. Såväl användare av kontorsprogram som publicerings- och 3D-konstruktionsprogram har nytta av boken. Tonvikten har lagts vid versionerna Standard och Professional, men boken innehåller även värdefull information för dem som använder andra versioner av Acrobat eller Adobe Reader. Boken kan även användas för äldre programversioner.

ISBN: 9789178827510

Provläs boken