Äntligen mogen : en 70-årig gestaltterapeuts reflexioner kring hållbar utveckling, nya framstegsmått och kärlekens kraft

Mikael Curman är Pol mag och har en mastersexamen i gestaltpsykoterapi. Sedan 1985 har han arbetat heltid med gestaltterapi för individer, par och grupper. Innan dess var han organisationskonsult inom områdena strategisk planering (Framtidsorientering & Förändrings- processer) och arbetsetik (Stiftelsen Arbetsetik). Strävan var att lyfta fram den mänskliga dimensionen och betrakta bidrag till ökad livskvalitet som mål, medan vinst behandlas som medel och överlevnadsvillkor. På den tiden var företagen dock inte så mottagliga för hans världsförbättrarambitioner. Men nu inför klimathot mm, när det blir uppenbart att vi inte kan fortsätta att springa allt fortare i gamla invanda spår, är beredvilligheten att växla in på nya spår större. När MER blir fel, måste vi göra något annat, utan att vi riktigt vet vad. Just denna situation, att något känns fel men man vet inte riktigt vad, är vad som driver människor till terapi. Och det är inte terapeutens uppgift att säga hur klienterna bör leva sina liv, utan att hjälpa dem att själva i sin brottning med livet hitta fram till hur de vill leva. Som gestaltterapeut har Mikael alltså praktiserat ett antal verktyg att utveckla en medveten närvaro i själva sökandet efter ett önskvärt växelspel med sin omvärld. Samma verktyg och förhållningssätt är i hög grad behjälpliga, när vi skall utveckla nya, hållbara samspelsmönster i världen och rita nya kartor, som stämmer bättre överens med dagens terräng. På så sätt har Mikael Curman i denna bok förenat sina båda arbetsfält

ISBN: 9789186613068

Provläs boken