Lärlingsutbildning av Jonas Olofsson, Eskil Wadensjö

Varför har lärlingsutbildning historiskt haft en relativt svag ställning i Sverige i jämförelse med länder som Danmark och Tyskland? Det är en huvudfråga i denna bok. Författarna belyser dessutom lärlingsutbildningen i relation till arbetsmarknadens organisation, i förhållande till yrkestraditioner och rörlighetsmönster och diskuterar förutsättningarna för en tillväxt av lärlingsutbildningen inom ramen för den nya gymnasieskola som tar form från hösten 2011. Jonas Olofsson är docent i ekonomisk historia och universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildnings-vetenskap, Umeå universitet. Eskil Wadensjö är nationalekonom och professor i arbetsmarknadspolitik vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet. Pocketbiblioteket, nr 48

ISBN: 9789186203795

Provläs boken