Vi Föräldrars stora bok om barn: Graviditet, förlossning och barn 0-6 år av Maria Fröjdh, Maria Zamore

En helt nyskriven handbok för 2010-talets föräldrar Hur kan jag förbereda mig på att bli förälder? Hur kommer livet att bli tillsammans med en ny liten människa? Och hur ska jag fixa det där med mat, sömn, utveckling och uppfostran? Vi Föräldrars stora bok om barn ger dig svaren på de flesta av dina frågor. I en helt ny bok om barn från 0 till 6 år, skriven för 2010-talets föräldrar, får du ta del av det allra senaste om att vänta och få barn och om barnets utveckling under de första åren. Här bidrar ett åttiotal av Sveriges främsta experter på bland annat graviditet, förlossning, adoption, föräldraskap, hälsa och barnsäkerhet med sina kunskaper. Och här kan du läsa om amning, flaskmatning, sömn, genus och uppfostran, ämnen som ständigt debatteras och där många tycker olika. Boken är ett oumbärligt stöd för alla småbarnsföräldrar. Vi Föräldrars stora bok om barn består av tre delar: Del 1, Vänta barn: Graviditet, förlossning och adoption Del 2, Ditt barn: Barnets utveckling och det som kan vara aktuellt i olika åldrar Del 3, Att vara förälder: Mer om amning, mat, sömn, hälsa, barnsäkerhet och föräldraskap

ISBN: 9789174242010

Provläs boken