Curly Bracket: Den gömda koden av Tor Moström, Johan Wendt

En grafisk äventyrsroman för alla som gillar dataspel - och vill förstå hur de fungerar! Älskar du dataspel? Brukar du Googla eller använda en Iphone? Då behöver du lära dig "computational thinking", tankesättet som är grunden för att förstå koden och programmen som styr våra digitala liv. Första boken om Curly Bracket är både en grafisk roman och en faktabok. Den utspelar sig i en mörk framtid där befolkningen har förlorat makten över koden och datorerna. Genom ett nagelbitande äventyr introduceras läsaren till principer och övningar inom "computational thinking" - och förbereds till att själv börja koda i vilket programspråk som helst. Curly Bracket är en illustrerad äventyrsberättelse som utspelar sig i en dystopisk värld. Det är också en faktabok där principer och övningar inom "computational thinking" introduceras i och med att huvudpersonen Curly Bracket och den mystiske Pascal försöker överleva i en värld som kontrolleras av företaget Corpuratus. Ju närmare sanningen om Corpuratus de kommer, desto mer lär sig läsaren att förstå grunderna i programmering. Genom Curly Brackets kamp i ett totalitärt och teknikstyrt samhälle lär sig läsaren hur datorer och program är konstruerade - och hur de kan bemästras. Varför inte börja skapa dataspel istället för att bara spela dem? "Computational thinking" är ett verktyg för att lära sig tänka i datavetenskapliga termer och få en förståelse för programmeringens principer. Det är ett sätt att bygga en bro mellan den fysiska och den digitala verkligheten. Det handlar om att formulera och bryta ner problem och lära sig förstå strukturen bakom den teknik vi använder dagligen. Och det handlar också om att börja producera istället för att bara passivt konsumera digitala medier! Du har knäckt läskoden - nu är det dags att knäcka programmeringskoden! Enligt en rapport från EU-kommissionen kommer Europa att sakna en miljon programmerare om fem år. I USA anses "computational thinking" vara lika viktigt som att lära sig att läsa, skriva och räkna, och i många länder världen över, såsom England, Tyskland och Finland, har man infört programmering i läroplanen. Det har inte vi. Vem har makten i en digitaliserad värld? Berättelsen om Curly Bracket och Pascal utspelar sig i en dystopisk framtid. Men faran i att stå oförstående och maktlös inför den teknik som styr vårt samhälle i dag är högst verklig. Samtidigt som allt fler delar av våra liv påverkas av digitaliseringen blir datorerna mer avancerade; i juni 2014 klarade för första gången en superdator Turingtestet, ett prov som används för att avgöra om den man kommunicerar med är människa eller maskin. För att vara delaktig i en digital värld måste du förstå hur den är konstruerad. Allt från sökmotorer och operativsystem till appar och dataspel fungerar enligt samma principer och följer samma logiska lagar. Kod och programspråk utgör infrastrukturen och spelreglerna i vårt moderna samhälle. Grunden för att förstå dessa finns i "computational thinking". Det handlar alltså inte bara om att skapa spel och appar - utan om att ta makten över din egen framtid

ISBN: 9789163886720

Provläs boken