Eldorado, matte 3A Grundbok av Margareta Forsbäck, Ingrid Olsson

MatteEldorado är ett nytt läromedel för FK1;åk 6 av Ingrid Olsson och Margareta Forsbäck. Eldorado grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som gör matematiken rolig och spännande. Eleverna får upptäcka matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, strukturer och samband. Alla får en verklig chans att älska matematik 1; både lärare och elever! MatteEldorado finns nu för FK och åk1 och byggs vidare upp till och med åk 6. Välkommen att skapa ett MatteEldorado i klassrummet! Åk 11;3 Med Eldorado får du ett verktyg i din undervisning som är lätt att jobba med och som är direkt kopplat till nya kursplanen i matematik för åk 3. Alla elever ska få förutsättningar att nå målen även om de flesta elever ska komma betydligt längre, var och en efter sin förmåga. För varje skolår finns: Grundbok A och B Grundböckerna är upplagda så att eleverna kan hållas samlade och arbeta med samma kapitel. Varje kapitel följer ett tydligt upplägg och börjar med en introduktionsbild för samtal, genomgångar och utforskande samt lärandemål för kapitlet. I slutet av kapitlet finns utvärdering av dessa mål. I kapitlet finns även ett uppslag med problemlösning samt en sida med repetition. På repetitionssidan återkommer uppgifter från tidigare kapitel för att kunskaperna ska hållas vid liv. För att du snabbt och enkelt ska veta vad sidorna i kapitlet avser att träna, få upplysningar som kan behövas för arbetet med sidan, eventuella hänvisningar till bonushäften och läxbok etc så finns korta kommentarer längst ned på sidorna riktade till läraren. Lärarbok A och B Lärarboken är ditt verktyg som verkligen hjälper dig att undervisa i matematik. Här finns konkret handledning till arbetet med grundbokens sidor, den visar hur du kan förenkla och utmana innehållet för olika elever, lyfter fram målen och vad du bör uppmärksamma när det gäller elevernas förståelse etc. Varje kapitel inleds med en sammanfattande sida över kapitlets innehåll, materiel som behövs och snabba enkla tips för diagnostisering 1; så kallade minutare. I slutet av lärarboken finns kopieringsunderlag till grundboken. Bonus-häften, A blå och röd samt B blå och röd Till varje grundbok finns häften i två svårighetsnivåer vilket ger eleverna möjlighet att träna vidare på lämplig nivå. I Bonus blå är uppgifterna på samma nivå som i grundboken och är avsedd för de elever som behöver träna mer på samma sak. Bonus röd är för elever som behöver extra utmaningar. Läxbok A och B Läxorna är ett tillfälle att öva, befästa och sätta ord på kunskaper och uppgifterna här liknar dem som eleverna har arbetat med i grundboken. Läxboken ger även konkret hjälp för föräldrarna att kunna medverka i sitt barns kunskapsutveckling och tips och stöd för hur man kan hjälpa sitt barn. Förskoleklass Till förskoleklassen finns en grundbok och en lärarbok. Grundboken ska inspirera till lärande i de matematiska områden som är viktiga att grundlägga i förskoleklassen. Barnen får upptäcka matematiken i lekens form samtidigt som begrepp, strukturer och samband synliggörs. Lärarboken är lättanvänd med konkret handledning och kopieringsunderlag

ISBN: 9789127417861

Provläs boken