De mest hatade. Om pedofiler och andra sexualbrottslingar av Börje Svensson

Få brott väcker sådan avsmak som sexuella övergrepp, speciellt de som drabbar barnen inte bara hos en laglydig allmänhet utan också bland medfångarna i fängelset som ser på en sexualbrottsling med största avsky. De mest hatade tar huvudsakligen avstamp i det arbete Börje Svensson under drygt tio år utfört på Norrtäljefängelsets sexualbrottsavdelning. Men det handlar inte så mycket om behandlingen som om de tankar det väckt hos honom och de reflexioner han gjort i mötet med de manliga förövarna. Vad är det för sorts människor egentligen och hur blev de sådana? Han funderar också över vilka konsekvenser brottet får för offret, de anhöriga och närstående. De mest hatade är en angelägen och insiktsfull bok som ser bortom schablonerna. Sexualbrott måste bekämpas, om det är alla eniga. Därför behöver vi öka vår kunskap, inte enbart för offren utan även för människorna bakom brotten

ISBN: 9789170376276

Provläs boken