Barnfattigdom : om bemötande och metoder ur ett barnperspektiv

Drygt vart tionde barn i Sverige lever i fattigdom. Dessa barn har ofta sämre framtidsutsikter än andra barn. Boken Barnfattigdom - om bemötande och metoder ur ett barnperspektiv handlar om hur samhället på bästa sätt kan bemöta ekonomiskt utsatta barn och deras föräldrar. Boken bygger på barns berättelser och erfarenheter från personal inom skolan, socialtjänsten och förvaltningsrätten. Den ger konkreta råd om hur barnperspektivet kan tillämpas i arbetet med barnfattigdom. Några frågor som tas upp är: Hur upplever barn ekonomisk utsatthet? Hur bemöts de av andra barn och vuxna i skolan? Hur hanterar föräldrarna barnens situation? Barnfattigdom vänder sig till alla som möter ekonomiskt utsatta barn inom skolan, socialtjänsten och rättsystemet, samt till politiskt engagerade. Elisabet Näsman är professor vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet

ISBN: 9789172058149

Provläs boken