Den dolda sanningen av Lars-Erik Ekström

Utdrag ur en polisrapport: ”Claes Malm var 58 år 4 månader och 12 dagar, när han blev mördad. Född och uppvuxen i Jönköping. Studerat religionskunskap och filosofi vid Uppsala Universitet. Avlagt en doktorsexamen i förkristna sekter. Doktorerat även i filosofi. Undervisade i dessa ämnen vid Uppsala Universitet. Ensamstående. Homosexuell. En tvillingsyster bosatt i Jönköping.?Föräldrarna, båda i livet, tillhör missionsförbundet. Han var själv medlem, men har lämnat samfundet.” ”Den dolda sanningen” är en rafflande historia som sträcker sig över århundraden och kontinenter, och som kommer att beröra de mest oväntade av personer. Med ett intressant persongalleri och med berättarens ingående kunskaper om både historiska och kulturella företeelser målas en bedrägligt verklig bild upp. Karl-Gunnar Ek, eller KG som han kallas, hade mer än en gång ångrat telefonsamtalet. Hade han anat det allra minsta av vad han och Ulla, hans särbo, skulle råka ut för hade han inte ens kommit på tanken att ringa.? Efter ett mystiskt dödsfall har de plötsligt i sin ägo fotokopior på översättningar av ett hemligt material från forskargruppen kring Dödahavsrullarna. De får hjälp att tolka innehållet av en religionsforskare. Om det stämmer skulle innebörden förändra hela den nuvarande världsbilden. I sina efterforskningar besöker de en man i Visby som visar sig ha stora kunskaper om korstågen. Av honom får de vetskap om kopplingen mellan esséerna, en judisk sekt, som levde i Dödahavsgrottorna och var samtida med Jesus, Tempelherrarna och Frimurarna. Är Frimurarnas hemlighet densamma som Tempelherrarnas? Finns det något samband med innehållet i deras material? Och finns det verkligen en grupp som utnyttjar frimurarnas internationella nätverk att få kontroll över världen?

ISBN: 9789186033705

Provläs boken