TIL : Tidig Intensiv Lästräning av Dahlin, Monica

Tidig Intensiv Lästräning (TIL) är ett effektivt program för barn som inte kommit igång med sin läsning. Alla barn testas under hela första läsåret och i början av år 2. De barn som behöver hjälp erbjuds 12 veckors daglig en-till-en-undervisning. Samarbete med hemmet är ett krav. Under en halvtimme läser, dikterar, skriver och laborerar eleven tillsammans med läraren. Den dagliga hemläxan redovisas följande dag.TIL-programmet är väl utprövat och har alltid lett till goda resultat.

ISBN: 9789127605350

Provläs boken