Läs- och skrivundervisning som fungerar : intervjuer med lärare av Blomqvist, Clarissa, Wood, Anki

NYHET! Varför lyckas en del lärare med sin läs- och skrivundervisning? Vad är det som gör att de lyckas? Är det en speciell metod? Är det kombinationen av olika metoder? Här intervjuas 10 dokumenterat skickliga pedagoger som lyckats med sin läs- och skrivundervisning. De betonar att pedagogen måste behärska olika metoder för att kunna välja den metod som passar bäst för eleven. De betonar också hur viktigt det är att dagligen läsa högt för eleverna och att bereda tid för många lästillfällen i skolan och i hemmet. Inte minst betonar de att skolan måste vara snabb med tidiga insatser vid minsta misstanke om att ett barn inte hänger med . Nu är dessa pedagoger på väg att bli pensionerade; deras kunskap och erfarenhet håller på att försvinna ur skolan men denna bok förmedlar deras viktiga och unika erfarenheter till alla lärare som vill förkovra sig i läs- och skrivundervisning. Inledning med bakgrund är skriven av professor Mats Myrberg.

ISBN: 9789127722965

Provläs boken