Djurlunda skola Djurlunda skola 3 av Anna Ericsson-Nordh, Ingmari Lundhäll

I dessa tre böcker får eleverna arbeta med läsförståelse i en för dem välkänd miljö. Tillsammans med Katja, Dogge, Fröken Floda och många fler får de läsa och reflektera, skriva, kryssa, rita och måla. Huvudfigurerna följer med genom alla tre böckerna, när skolan börjar, på sommarlovet och när alla träffas igen efter en härlig ledighet. Varje kapitel inleds med en kort lästext. Sedan följer uppgifter med frågor som dels hämtar svaren direkt ur texten och dels ger eleverna möjlighet att tänka själva och dra egna slutsatser. Innehållet är anpassat till målen för årskurs 3 och de nationella proven och lämpar sig även för elever med svenska som andraspråk. Böckerna blir efter hand något svårare. De fi nns i sin helhet även som facit, så att eleverna lätt kan rätta själva

ISBN: 9789127417519

Provläs boken