Job Matters Heating and sanitation, elevhäfte

Engelska för de yrkesförberedande programmen med fokus på infärgning. Job Matters är en serie med fem 48-sidiga häften i engelska för bygg-, VVS-, fordons- och hotell- och restaurangprogrammen. (För byggprogrammet finns två häften, Construction och Carpenting). Här handlar det om ”hands on” engelska med praktiska moment, verktyg och instruktioner. Eleven skriver i sitt häfte och för läraren finns ett lärarhäfte till varje del med kommentarer, hörövningsmanus och facit. Till varje del finns också en cd med häftets texter och hörövningar. ”Bra och överskådligt material med tydliga bilder och ett relevant innehåll”, tyckte en av lärarna som granskade Job Matters

ISBN: 9789127416055

Provläs boken