Döden i Beirut av Michael Azar

Döden i Beirut är en essä om det förflutnas hemsökelser i en stad belägrad av vålnader. Under årens lopp har staden belägrats av perser, greker, romare, araber, korsfarare, turkar, ryssar, engelsmän, fransmän, syrier, israeler, iranier, palestinier, nordamerikaner. Ursprunglighet och upprepning, förstörelse och pånyttfödelse; i Beirut går de levande på de dödas ben. Men också omvänt. I skuggan av det långa inbördeskriget 1975–1990, mordet på Hariri och Syriens återtåg 2005, är det de döda som går igen på de levandes ben. »En märklig scen förföljer mig trots att jag blott har sett den på video: under ett bröllop i Beirut, där en av mina libanesiska kusiner gifter sig, briserar plötsligt två kraftiga bomber i snabb följd efter varandra någonstans i närheten. De uppklädda gästerna tvingas att kasta sig ned på marken för att ta skydd, ligger sedan kvar i ett par sekunder, men reser sig därefter genast som om ingenting hade hänt för att fortsätta firandet. […] Man fortsätter att leva mitt under brinnande krig, man försöker att inte låtsas om det, man uthärdar för att andra skall uthärda och för att man inte skulle uthärda om de andra inte gjorde det.»

ISBN: 9789197560788

Provläs boken