DUDIT-E och Alcohol-E : Samtala konstruktivt om droger och alkohol av Anne H. Berman, Claes Brisendal

Boken DUDIT-E och Alcohol-E tar både upp hur du arbetar med dessa formulär och hur du kan lägga upp behandlingssamtal som är givande såväl för din klient som för dig som behandlare. Med formulärens hjälp kan du se vilka positiva och negativa aspekter klienten upplever samt hur motiverad han eller hon är att förändra sitt beteende. Klientens svar på formulären ger en bra grund för det följande behandlingssamtalet. Behandlingssamtalen bygger på MI, motiverande samtal, en evidensbaserad rådgivningsmetod som syftar till att hjälpa individer att själva förändra sitt beteende i hälsosam riktning. MI rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Boken är praktiskt inriktad och utdrag från samtal som illustrerar MI-metoden i behandlingssamtal. Den riktar sig främst till dig som är behandlare inom socialtjänst, kriminalvård, psykiatri och beroendevård. Den passar utmärkt som kurslitteratur inom dessa områden. Författare är Anne H. Berman, forskare vid Karolinska Institutet och klinisk psykolog vid Beroendecentrum Stockholm, samt Claes Brisendal, klinisk psykolog vid Psykiatrisk klinikk HNT i Norge.

ISBN: 9789172057524

Provläs boken