Ta för dig arbetsbok : Svenska som andraspråk A av Anna Almqvist, Mahiyar Moghadam

Grunderna i svenska språket Tematisk uppläggning Uppgifter som berör Ta för dig! är ett läromedel i svenska kurs A för elever med svaga förkunskaper i svenska språket. Tillsammans med den nya arbetsboken är Ta för dig! även lämplig för elever som läser svenska som andraspråk. Ta för dig passar för vissa yrkesförberedande program och individuella programmet. Tematiskt läromedel Genom att eleven arbetar med att läsa, tala, skriva och lyssna i ett tematiskt sammanhang är det lättare att få en helhet i undervisningen. Elevbokens fem teman innehåller bl a skönlitterära texter av moderna författare och intresseväckande tidningsartiklar varvat med uppgifter. Det finns också lästips. I lärarboken ser du hur de olika tema-avsnitten kan planeras och hur enskilda uppgifter kan presenteras och genomföras. NYHET! Ny arbetsbok Tankeväckande, rolig och utmanande! Sådan är den nya arbetsboken som gör Ta för dig! till ett bra läromedel för elever som läser svenska som andraspråk, antingen på grundläggande nivå eller på gymnasiets kurs A. Arbetsboken följer textbokens teman som tar avstamp i elevernas vardag: Här och nu, Skräck och spänning, Hjärta och smärta, Kultur och människor samt Nyheter och reklam. Till många av texterna i textboken finns ordlistor och övningar i arbetsboken, där eleverna får använda de nya orden. Hörövningar (cd ingår) och muntliga övningar varvas med läs- och skrivuppgifter. Grammatikövningarna är utförliga med tydliga faktarutor. Det är lätt att arbeta självständigt med övningarna i arbetsboken och rätta med facit, som finns längst bak .

ISBN: 9789127595064

Provläs boken