Reporter : en grundbok i journalistik av Björn Häger

Reporter är den första svenska boken som tar ett helhetsgrepp om journalistyrket. Björn Häger - journalist, författare och flitigt anlitad utbildare - har skrivit en pedagogisk, informativ och funktionell grundbok som tar upp de olika delar som journalistyrket består av. Här kan man till exempel läsa om: · att skriva nyhetstexter · att skaffa fakta, hitta källor och att använda sig av offentlighetsprincipen · att intervjua · att berätta journalistiskt i radio och tv · att skriva för webben · att hålla sig till lagar och etiska regler Boken beskriver också hur nyhetsvärdering går till och hur förändringarna av medielandskapet påverkar journalistrollen. Sist i boken finns ett appendix med skrivregler, liten statskalender och en förteckning över användbara faktakällor på webben. Reporter är den perfekta boken för journalistikstuderande på alla typer av utbildningar. Genom sitt rika innehåll är den dessutom mycket användbar även för yrkesverksamma journalister

ISBN: 9789113023212

Provläs boken