En fråga om klass : levnadsförhållanden, livsstil, politik av Maria Oskarson, Mattias …

Spelar klass någon roll i dagens Sverige? Idén bakom den här boken är att studera om, och i så fall för vad och i vilken utsträckning människors klassposition har betydelse. Med utgångspunkt i en gemensam enkätundersökning och en gemensam definition av klass presenterar forskare från olika akademiska ämnen analyser av svenskars levnadsförhållanden, livsstilar och politiska förhållningssätt. Genom att studera klass ur ett flertal infallsvinklar vill författarna bidra till en bredare diskussion om betydelsen av människors klassposition i dagens svenska samhälle. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147095070

Provläs boken