Föreställningar om kroppen : kropp och kroppslighet i pedagogisk praktik oh teori av Håkan …

Föreställningar om kroppen - kropp och kroppslighet i pedagogisk praktik och teori behandlar synen på kroppen under olika epoker av samhällsutvecklingen från antiken fram till i dag. Boken är indelad i tre delar, där den första om skolan belyser vilken roll kroppen har i vår samtida skola, hur olika pedagogiska metoder och skolreformer har en förankring i olika syn på kroppen och hur kroppen ska fostras och disciplineras för att bli en fullvärdig samhällsmedlem. Den andra delen om bildning berör synen på kroppen inom filosofi och vetenskap och diskuterar kroppens "vara", relationen mellan kropp och själ samt kroppens roll i bildning, kunskap och lärande. Den tredje delen om samhälle behandlar bland annat frågor om makt och kön, men också om rörelse. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147084432

Provläs boken