Ett annat hemma- om samhällets ansvar för placerade barn av Anna Kakuli, Anna Fredriksson

Den sociala barnavården är ett område som länge har kritiserats för dålig insyn, bristande kunskap och metodik samt i vissa fall ren vanvård. I antologin Ett annat hemma - om samhällets ansvar för placerade barn samlas expertisen inom familjehems- och institutionsvården kring frågan: Hur kan samhället förbättra tillvaron och framtidsutsikterna för barn och unga som placerats och redan har ett svårt utgångsläge? I boken ryms både teori och praktik och vi får en bred och omfattande bild av hur den sociala barnavården sett ut historiskt, hur den ser ut i dag och – framförallt – vad som görs och kan göras för att förbättra den. Boken ger inte bara en översikt över kunskapsläget idag – den ger också konkreta verktyg för socialtjänsten. Ett annat hemma vänder sig till anställda inom socialtjänsten, beslutsfattare i kommunerna samt till universitets- och högskolestudenter vid socionomutbildningar. Bokens redaktörer är Anna Fredriksson, socionom, journalist (bland annat på Socionomen och Dagens Samhälle) och författare, och Anna Kakuli, journalist med inriktning på samhällsfrågor. Hon har bevakat sociala frågor på bland annat SVT och Dagens Samhälle

ISBN: 9789172057296

Provläs boken