Svenska koncentrationsläger i tredje rikets skugga av Niclas Sennerteg, Tobias Berglund

Under andra världskriget drev Socialstyrelsen en rad svenska koncentrationsläger där tusentals ”opålitliga” utlänningar spärrades in. Bara ett fåtal av dessa läger var kända för allmänheten. Alla läger bevakades av beväpnade vakter. Under de första krigsåren internerades enbart flyktingar som var aktiva Hitlermotståndare. De frihetsberövades på obestämd tid och utan möjlighet till rättslig prövning. De svenska koncentrationslägren är en hittills föga belyst sida av den svenska anpassningspolitiken mot Hitlertyskland under kriget. Bilden av Sverige som en trygg fristad för flyktingar undan Tredje riket får sig en ny törn genom denna bok som baseras på helt ny och omfattande forskning i tidigare hemligstämplat arkivmaterial. Boken innehåller ett unikt bildmaterial på interner, lägerchefer och vakter. Dessutom ingår ritningar och kartor. Tobias Berglund är historiker vid Uppsala universitet. Niclas Sennerteg är journalist och författare och har skrivit flera historiska böcker, bland andra Stalins hämnd, Warszawas bödel och Nionde arméns undergång

ISBN: 9789127419179

Provläs boken