Exposé A och B av Kjell Engelbrekt, Michaela Arlt, Fuat Deniz

Vågar gå mer på djupet Med Exposé kan du ta upp klassiska områden på ett nytt sätt. Texterna betonar demokratifrågor, etik och värdegrunder. Författarna är experter på sina områden. Journalister har skrivit om media, kriminologer om lag och rätt, statsvetare om statsskick, nationalekonomer om ekonomi och sociologer om människan och samhället. De kan och vågar gå mer på djupet och ta upp nya infallsvinklar. Av samma anledning har praktiserande lärare gjort uppgifterna. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147092574

Provläs boken