Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket av Anders Arnqvist, Stefan Samuelsson, …

En grundläggande bok för alla som arbetar inom skolan och vill skaffa sig kunskap om dyslexi. I denna kraftigt utökade och reviderade utgåva redogör professor Torleiv Høien och professor Ingvar Lundberg för de senaste rönen inom dyslexiforskningen

ISBN: 9789127419346

Provläs boken