Fixa texten! Fixa texten! 2 av Pär Sahlin

Får eleverna att bli bättre skribenter Presenterar typiska drag för olika genrer Rustar eleverna för nationella provet För svenska och svenska som andraspråk Vad skiljer en notis från en instruktion? Vad ska man tänka på när man skriver en krönika? Hur är en saga uppbyggd? De här frågorna och många fler får dina elever svar på i Fixa texten! Att skriva mottagaranpassat blir en allt viktigare del av svenskämnet. Därför behöver eleverna lära sig att känna igen texttyper och genrer. Med Fixa texten! 1 och 2 får dina elever en strukturerad genomgång av ett flertal genrer. Varje kapitel behandlar en genre och samtliga kapitel är uppbyggda enligt samma struktur. Först presenteras en mönstertext och fakta om genren. Därmed blir det tydligt för eleverna vad som är typiskt för genren ifråga. Därefter följer uppgifter där eleverna får visa att de har förstått innehållet i mönstertexterna och de får dessutom träna på att känna igen genretypiska drag. Kapitlet avslutas med en skrivuppgift där eleverna ska skriva egna texter i samma stil som mönstertexten. Det finns en progression mellan den första och den andra boken. Med Fixa texten! lär sig eleverna identifiera ett stort antal genrer och har dessutom goda möjligheter att fixa det nationella provet!

ISBN: 9789127418929

Provläs boken