Formell svenska : frekventa ord av Ylva Olausson

Formell svenska - frekventa ord är en bok för alla som behöver utveckla sitt formella ordförråd i tal och skrift, till exempel: - gymnasieelever - lärare (med annat förstaspråk än svenska) - elever som vill få behörighet i svenska för högskolestudier eller som bedriver självstudier med Tisustestet som mål - invandrare som lär sig svenska som vuxna. Inom ämnet svenska som andraspråk har insikten om ordförrådets betydelse för framgång i studier och på arbetsmarknaden ökat på senare tid. Boken Formell svenska erbjuder en genomtänkt, strukturerad ordträning, där även grammatiken får utvecklas och automatiseras i ett givet sammanhang. De ord man tränar i Formell svenska ingår i den frekvensbaserade En svensk akademisk ordlista, som innehåller 652 ord och sedan 2014 är fritt tillgänglig på internet. Att den är frekvensbaserad innebär att den innehåller de vanligast förekommande, icke ämnesspecifika orden i akademiska texter. På läromedlets webbplats - www.formellsvenska.se - finns - diagnostiskt test - facit till bokens övningar - ljud till 30 av bokens textavsnitt. Ylva Olausson är läromedelsförfattare, lärare i svenska som andraspråk och fil.mag. På Folkuniversitetets förlag har hon tidigare gett ut novellserien Hand i hand och boken Kort och lätt

ISBN: 9789174347395

Provläs boken