Framgångsfaktorn – som skapar vinnarna av Malcolm Gladwell

Med sin bok Den tändande gnistan förändrade Malcolm Gladwell vårt sätt att se på världen. Med Blink förändrade han vårt sätt att tänka om hur vi tänker. Framgångsfaktorn kommer att ändra på vårt sätt att se på framgång. Varför lyckas vissa människor så mycket bättre än andra? Det vanligaste svaret är att det beror på en kombination av intelligens och ambition. I Framgångsfaktorn hävdar Malcolm Gladwell att förklaringen är en helt annan och att vi, för att rätt kunna förstå varför vissa människor lyckas och andra inte, i stället bör uppmärksamma bakgrundsfaktorerna - sådant som de framgångsrikas familjeförhållanden och var de är födda, ja, till och med när de är födda. Och inse att orsakerna till deras framgång är mer komplexa - och åtskilligt mer intressanta - än vad man först kan tro. I Framgångsfaktorn förklaras vad Beatles och Bill Gates har gemensamt, varför asiater är så fantastiskt duktiga i matematik och vilka hemliga fördelar som gör det så mycket lättare för vissa kvinnor och män i idrottsvärlden att erövra toppositioner. Man får veta hur det kommer sig att alla framstående advokater i New York kan uppvisa en så likartad cv och orsaken till att ingen människa har hört talas om världens intelligentaste man - allt i termer av ordningsföljd i syskonskaran, familjeförhållanden, kulturell bakgrund och klasstillhörighet. Gladwell hävdar att för den som har ambitionen att bli mångmiljardär i Silicon Valley har det betydelse vilket år man är född, och för den som vill bli en skicklig pilot är det viktigt var man är född. Livet för dessa personer, vars prestationer överträffar de flesta andras, präglas av en märklig och oväntad logik, och genom att göra den uppenbar visar Gladwell på ett fascinerande och tankeväckande sätt hur människor kan göra det mesta av sina möjligheter

ISBN: 9789113021959

Provläs boken