Från andra dimensioner av Iréne Romlin

Dessa ord är inte mina egna, jag är endast förmedlare av dem. De är från andra dimensioner, från en andlig värld. De som lever och verkar på de högre planen vill hjälpa människorna och planeten jorden att utvecklas. Hittar de villiga "kanaler" är de glada att kunna sprida information och visdom vidare till oss här "nere" på jorden. Många människor är ännu ovetande om att livet är evigt och att döden inte är slutet. Boken tar upp vad som händer efter döden. Så här har de formulerat meningen med boken: "Vårt mål med skrivandet är att nå dem som fortfarande tvivlar, som fortfarande ser den jordiska vandringen som en engångs-företeelse. Det är dessa människor vi vill nå genom dig. Det kan förstås också läsas av dem som redan är inne på vägen och vill gå vidare. Till dem kommer de mer avancerade texterna så de kan lyftas till högre nivåer av vetande, av hoppfullhet och en känsla av total kärleksfullhet, att de ser den andliga världen som ren kärlek. Vi vill utplåna de tvivel som fortfarande finns i vissa hjärtan. Det behövs många påminnelser om vad livet går ut på. Till tonerna av naturens underbara ljud får vi färdas ner i en människas själ för att förmedla av vår kunskap. Välsignade varen I som öppnar er för Ljusets sfärer

ISBN: 9789163350511

Provläs boken