Genetik av Stefan A Escher, Anssi Saura

Genetik är det första svenska standardverket i ämnet på trettio år. Boken ger en grundlig genomgång av alla genetikens basfakta och begrepp, från den genetiska koden via Mendels lagar till de principer som styr livets utveckling. Perspektivet är allmänbiologiskt och ger den molekylära bakgrunden till komplexa skeenden i individer, populationer och arter, men förklarar också omvänt hur evolutionära processer får konsekvenser på DNA-nivå. Boken avslutas med några kapitel som behandlar mekanismerna bakom genetiska sjukdomar, cancer och immungenetik samt en översikt över de vanligaste gentekniska metoderna. De många illustrationerna och exemplen konkretiserar resonemangen på ett pedagogiskt sätt. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147093458

Provläs boken