Genusforskning av Nina Lykke

Boken presenterar de centrala debatterna i internationell feministisk teori och diskuterar hur vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor hanteras inom olika grenar av genusforskningen. Den tar också upp hur genusforskare har arbetat med att förändra akademiska genrer och skriftformer. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147093748

Provläs boken