Barns lärande av Ingrid Pramling Samuelsson, Sonja Sheridan

Alla förskolor i Sverige är skyldiga att arbeta med kvalitet och årligen genomföra kvalitetsredovisningar till kommunen. Den här boken är både ett stödmaterial i det arbetet och en generell bok om kvalitet i förskolan. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147093762

Provläs boken